A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Gmina Zakroczym
Drukuj Drukuj

Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Kogo dotyczy Who is affected

Obywatele

Czas realizacji Lead time

Do 7 dni

Wymagane dokumenty Required Documents


Podanie o wydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą należy sporządzić własnoręcznie i złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego

Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Kawaler, panna – odpis skrócony aktu urodzenia.

Rozwiedziony, rozwiedziona – odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie.

Wdowiec, wdowa – odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu małżonka/małżonki.

Dowód osobisty wnioskodawcy.

Opłaty Fees

38 zł

Tryb odwoławczy Appeal mode

Nie dotyczy.Natomiast jeżeli Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC) odmówił wydania zaświadczenia, osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od dnia doręczenie pisma kierownika urzędu może wystąpić do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia.

Podstawa prawna Legal basis

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobów prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów. (Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.)

E-formularz E-Form

© 2021 Gmina Zakroczym
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij