A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Gmina Zakroczym
 Drukuj

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o oddanie nieruchomości w ramach umowy dzierżawy/użyczenia/najmu.

Kogo dotyczy

Osoby ubiegające się o oddanie im nieruchomości w ramach umowy dzierżawy/użyczenia/najmu

Czas realizacji

Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów załatwienia sprawy. Załatwienie sprawy przebiega w sposób określony przez dany organ, na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagane dokumenty


Wniosek o oddanie nieruchomości w dzierżawę/użyczenie

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość do wglądu

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Rozporządzenie z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
© 2022 Gmina Zakroczym
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.5