A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Gmina Zakroczym
 Drukuj

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane .

Kogo dotyczy

Obywatele

Czas realizacji

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1146 z późn. zm.)
© 2022 Gmina Zakroczym
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.5